اطلاعیه مهم

قابل توجه مدیران محترم مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه مراکز معاینه فنی موظف به ثبت اطلاعات برگ و برچسب معاینه فنی تحویلی (پذیرش،نتایج آزمون و صدور کارت) در سامانه برخط (آنلاین) و سراسری معاینه فنی می باشند. بدیهی است در غیر اینصورت، امکان اخذ برگ و برچسب جدید وجود نداشته و مسئولیت آن متوجه مدیران مراکز خواهد بود.

دریافت شیوه نامه پذیرش خودرو

هفت نکته مهم در هنگام استفاده از سامانه معاینه فنی

الزام برقراری ارتباط درمراحل مختلف تست و بایگانی گزارشات در کلیه مراکز معاینه فنی خودروهای سبک

آگاهی از حدود مجاز آزمون‌های فنی و استاندارد 9181