اطلاعیه مهم

قابل توجه مدیران محترم مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور
بدینوسیله به اطلاع می رساند امکان ثبت درخواست برچسب سال جدید (1394) در سامانه فعال گردیده است. لطفاً درخواست برچسب شخصی و عمومی به تفکیک اعلام شود.
دریافت شیوه نامه پذیرش خودرو

هفت نکته مهم در هنگام استفاده از سامانه معاینه فنی

الزام برقراری ارتباط درمراحل مختلف تست و بایگانی گزارشات در کلیه مراکز معاینه فنی خودروهای سبک

آگاهی از حدود مجاز آزمون‌های فنی و استاندارد 9181